Dąbrowa ,,Uczastok”

Dąbrowa ,,Uczastok”

Puszczańskie uroczyska- Dąbrowa „Uczastok”

Teremiski-Dąbrowa – kurhany wczesnośredniowieczne
Znajdują się tam 17 wczesnośredniowiecznych kurhanów, kopców ziemnych służących do grzebania zmarłych. Obrządek pogrzebowy polegał na usypaniu kopca ziemnego i rozsypaniu na jego szczycie spalonych szczątków ludzkich oraz potłuczonych glinianych naczyń. W czasie badań wykopaliskowych w jednym z kurhanów znaleziono kości należące do dzieci w wieku między 5 a 18 lat. Na podstawie znalezisk ceramiki oraz datowania radiowęglowego stwierdzić można, że zmarłych pochowano pomiędzy połową VIII a końcem IX w. n.e.
Dariusz Krasnodębski

 

Facebook