Drzewo Miłości – Uroczysko Berezowo

Drzewo Miłości- Uroczysko Berezowo oddział 578 Bd. Ona smukła i wysoka, on silny i opiekuńczy- super para. Wszystkiego najlepszego w Dniu Mężczyzn.