Tag: Dąbrowa – Uczastok

Białowieskie uroczyska- ,,Dąbrowa – Uczastok”

Białowieskie uroczyska- ,,Dąbrowa -Uczastok” znajduje się w oddz.338Ai. 🙂 Dawniej ten urokliwy zakątek był miejscem spacerów mieszkańców wsi Teremiski. 🙂 Siedlisko dąbrowy świetlistej poprzez rozprzestrzenianie się wszędobylskiego grabu staje się ciemnym grądem.😢 Na obrzeżach dąbrowy znajduje się 17 kurhanów. 🙂 Według archeologa Dariusza Krasnodębskiego zmarłych pochowano pomiędzy połową VIII a końcem IX wieku.

Dąbrowa ,,Uczastok”

Puszczańskie uroczyska- Dąbrowa „Uczastok” Teremiski-Dąbrowa – kurhany wczesnośredniowieczne Znajdują się tam 17 wczesnośredniowiecznych kurhanów, kopców ziemnych służących do grzebania zmarłych. Obrządek pogrzebowy polegał na usypaniu kopca ziemnego i rozsypaniu na jego szczycie spalonych szczątków ludzkich oraz potłuczonych glinianych naczyń. W czasie badań wykopaliskowych w jednym z kurhanów znaleziono kości należące do dzieci w wieku między…
Zobacz więcej

Facebook