Gnilec

Uroczysko „Gnilec” Zajmuje powierzchnię ponad 37 ha Obecnie objęte ochrona rezerwatową celem zachowania zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków. Niegdyś zbiorniki służyły do zatapiania drewna celem jego ochrony przed szkodnikami. fot. Jurek & Artur