Gnilec

Gnilec

Uroczysko „Gnilec”

Zajmuje powierzchnię ponad 37 ha
Obecnie objęte ochrona rezerwatową celem zachowania zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin
naczyniowych i mszaków.

Niegdyś zbiorniki służyły do zatapiania drewna celem jego ochrony przed szkodnikami.

fot. Jurek & Artur

 

Facebook